Sivas Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği

İşyeri Açarken İstenen Belgeler

İşyeri Açarken İstenen Belgeler

 

İşyeri Açarken İstenen Belgeler
 

 VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER

Bildirim  Formu  doldurulur.
Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.
İkametgah İlmühaberi
İşe Başlama Formu
Nüfus Cüzdanı Örneği
Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

 İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER

Vergi  dairesine   kayıt  belgesi 
3 fotoğraf
Nüfus  cüzdanı  örneği
Sicile kayıt belgesi
Alanında ustalık belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER 

Vergi levhası fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Ticari araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İSTENEN BELGELER

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Sigortalı sayılır.

 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir

Hizmet Rehberi
64x64

Sicil Kayıt İşlemleri

Devamı...
64x64

Sicil Değişiklik İşlemleri

Devamı...
64x64

Sicil Terk İşlemleri

Devamı...
64x64

Sicil Tasdiknamesi

Devamı...
64x64

İşyeri Açarken İstenen Belgeler

Devamı...
64x64

Esnaf Olma Şartları

Devamı...

Başkanımız

baskan
Beşir KÖKSAL
Sivasesob Yönetim Kurulu Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Makam Görüşmeleri
  • Esnaf Ziyaretleri
  • Seminer Galeri
  • Etkinlik Galeri

Videolar

  • Beşir KÖKSAL Kimdir ?
  • Milletvekilleri Ziyareti
  • Ak Parti Başkanına Ziyaret